Cherish
Zuto atashi anata wo ai shite
Привет, Гость
  Войти…</